Decyzja BAG: Płaca minimalna przysługuje zagranicznym pielęgniarkom i pomocom domowym

W nowym orzeczeniu Federalnego Sądu Pracy stwierdzono, że zgodnie z niemieckim prawem minimalne wynagrodzenie musi być wypłacane i że czas minimalnego wynagrodzenia obejmuje tak zwany „czas oczekiwania lub dyżuru“. Jakie są implikacje dla opiekunów przybyłych z zagranicy w opiece nad osobami starszymi? Continue Reading